Régészeti kutatások Zabolán

A Tatárhalom településtörténeti üzenete

A magyar királyság a X-XII. század idején fokozatosan kiterjesztette hatalmát Erdély dél-keleti részére is, de a rendszeres régészeti kutatások és írott források hiányában a vidék korabeli története sokáig homályban maradt. Az erdélyi szászok szabadságjogait és autonómiáját megfogalmazó Andreánum a sepsi székelyeket 1224-ben már a jelenlegi lakóhelyükön említette. Ennek hatására történész körökben az az általánosan elfogadott vélemény alakult ki, hogy a székelyek valamikor a XIII. század elején több hullámban szállták meg a háromszéki medencét.

Székely Zsolt: Régészeti kutatások az orbaiszéki Zabolán